Phòng thí nghiệm đá quý

Phòng thí nghiệm đá quý

Phòng thí nghiệm đá quý

GEMIC Phòng thí nghiệm là một phòng thí nghiệm đá quý tư nhân và độc lập, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và nghiên cứu ngọc học ở Siem Reap, Campuchia

 

giấy chứng nhận

Đặc điểm của các loại đá quý: trọng lượng carat, hình dạng, kích thước, màu sắc, độ nét và điều trị.
Giấy chứng nhận là một "chứng minh thư" với các đặc tính của đá

 

Hiệu lực của giấy chứng nhận

- Các loại đá quý phải được kiểm tra trong phòng thí nghiệm chính thức đăng ký như là một công ty trong nước mà nó nằm. Tên và biểu tượng của các phòng thí nghiệm phải xuất hiện rõ ràng trên giấy chứng nhận
- Các loại đá quý phải được kiểm tra bởi một gemologist tốt nghiệp, từ một ngành khoa học cơ sở hoặc đại học ngọc học chính thức
- Nếu chứng chỉ không đáp ứng được hai quy tắc trên, sau đó nó không có giá trị

 

Vui lòng sử dụng mẫu đơn này để tìm kiếm báo cáo xác minh của bạn

New bảng giá (từ ngày 2016)

Tất cả giá bao gồm VAT

  • đánh giá bằng lời: 5US $
  • Báo cáo tóm tắt: $ 10 Mỹ
  • Báo cáo đầy đủ: $ 20 Mỹ

Mẫu báo cáo tóm tắt:

8.5 cm x 5.4 cm (định dạng thẻ tín dụng)
Giấy chứng nhận đá quý báo cáo tóm tắt

 

Mẫu báo cáo đầy đủ:

21 cm x 29.7 cm (A4)
Giấy chứng nhận đá quý báo cáo đầy đủ

lỗi: Nội dung được bảo vệ !!