đào tạo bán đồ trang sức11

Đào tạo bán hàng trang sức tại Sabara Angkor Resort & Spa

Đào tạo bán hàng trang sức tại Sabara Angkor Resort & Spa

Cô Iet huấn luyện các nhân viên tiếp tân và quản lý của Khu nghỉ dưỡng & Spa Sabara để bán đồ trang sức của chúng tôi, tất cả chỉ được đặt bằng đá quý tự nhiên từ Campuchia.