Gemological Institute Campuchia

Tin tức

Đào tạo bán đồ trang sức tại Sabara Angkor Resort & Spa

0 cổ phiếu

Đào tạo bán đồ trang sức tại Sabara Angkor Resort & Spa

Cô Iet huấn luyện các nhân viên tiếp tân và quản lý của Sabara Angkor Resort & Spa để bán đồ trang sức của chúng tôi, tất cả chỉ được đặt bằng đá quý tự nhiên từ Campuchia.

0 cổ phiếu
lỗi: Nội dung được bảo vệ !!