Nhóm điều khiển ruby, Pailin, Campuchia

Thủ công 925 bạc mặt dây chuyền sản xuất tại Campuchia. Ruby nhóm điều khiển từ Pailin, Campuchia

Thông tin đá quý

Khách hàng Gemological Institute of Cambodia (GEMIC Laboratory Co., Ltd.)
Kỹ năng Thủ công 925 bạc mặt dây chuyền sản xuất tại Campuchia. Ruby nhóm điều khiển từ Pailin, Campuchia

Đá quý

Thủ công 925 bạc mặt dây chuyền sản xuất tại Campuchia.
Ruby nhóm điều khiển từ Pailin, Campuchia

Mua đá quý tự nhiên trong cửa hàng của chúng tôi

lỗi: Nội dung được bảo vệ !!