Giới Thiệu

Lịch sử

Sau 15 năm kinh nghiệm về đá quý Campuchia, chúng tôi nhận ra rằng không có nguồn tài liệu tham khảo nào về khoa học đá quý và về thị trường đá quý ở Campuchia. Cuối cùng chúng tôi đã quyết định mở Viện Đá quý Campuchia vào năm 2014. Chúng tôi hiện là phòng thí nghiệm đá quý duy nhất hoạt động ở Campuchia.

Xác định Gem
Trading Gem
Ngọc học nghiên cứu
+ 250
loại đá quý
+ 20
Năm kinh nghiệm

Đá quý

Triển lãm thường trực của hơn 250 loại đá quý từ Campuchia và cũng như trên toàn thế giới. Chúng tôi mua và bán đá quý.

Đá quý & Triển lãm Thương mại

Triển lãm thường trực của hơn 250 giống đá quý, chủ yếu từ Campuchia nhưng cũng từ trên toàn thế giới.
Mua đá quý trong cửa hàng của chúng tôi

Chào mừng bạn đến GEMIC phòng thí nghiệm

Một viện ngọc học tư nhân và độc lập, cung cấp dịch vụ thử nghiệm và nghiên cứu ngọc học tại Siem Reap, Campuchia
Giấy chứng nhận đá quý

Ngọc học nghiên cứu

Chúng tôi dạy về đá quý.
Để biết thêm thông tin:
Ngọc học nghiên cứu

Mua hay Sách gemsstones trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi

giao hàng trên toàn thế giới

Mua ngay

Giới Thiệu Nhân Sự

Jean-Philippe Lepage
Giám đốc điều hành

Nhà công nghệ học được công nhận
Quản trị viên phụ trách quản lý VIỆN HÓA HỌC CỦA CAMPUCHIA

Bà iệt Thoan
CEO Executive Assistant

Phụ trách hoạt động

Cô Yourath ROS
Giám đốc marketing

Phụ trách Marketing

Lựa chọn của khách du lịch 2020

lỗi: Nội dung được bảo vệ !!