Phỏng vấn tại Lục Yên

Phỏng vấn bởi truyền hình Việt Nam

Phỏng vấn tại Lục Yên

Hôm nay tôi đã được đài truyền hình Quốc gia Việt Nam phỏng vấn tại Lục Yên về thị trường và khai thác đá quý của Việt Nam. Dự kiến ​​phát sóng vào tháng sau trên VTV1 và VTV3.

(Bản đồ vị trí)

việt quốc gia tv
việt quốc gia tv
việt quốc gia tv

Đá quý tự nhiên Việt Nam để bán tại cửa hàng đá quý của chúng tôi