Nhãn

Ngôi sao đen

mặt trăng sao đen 

Mặt trăng sao đen

Mặt trăng sao đen Ý nghĩa và tính chất Mặt trăng sao đen là một silicat natri kali nhôm có công thức hóa học là ...
Đọc Thêm
Đen sapphire sao, từ Preah Vihear  

Sao đen sapphire, từ Preah Viget, Campuchia

Sapphire Star Black, từ Preah Viget, Campuchia Star sapphire là một thành viên của gia đình corundum. Corundum đỏ được gọi là ruby ​​....
Đọc Thêm
Black Star Sapphire  

Sapphire sao đen

Sapphire sao đen Một ngôi sao sapphire là một loại sapphire thể hiện một hiện tượng giống như một ngôi sao được gọi là asterism, đá đỏ ...
Đọc Thêm
lỗi: Nội dung được bảo vệ !!