Nhãn

đen

mặt trăng sao đen 

Mặt trăng sao đen

Ý nghĩa và tính chất của mặt trăng sao đen. Mặt trăng sao đen là một silicat natri kali nhôm có công thức hóa học (Na, K) AlSi3O8 và thuộc ...
Chi tiết
Ý nghĩa đá tinh thể tourmaline đen thô  

Tourmaline đen

Ý nghĩa đá tinh thể tourmaline đen thô. Tourmaline đen là một khoáng chất boron silicat kết tinh. Một số nguyên tố vi lượng là nhôm, sắt, magiê, ...
Chi tiết
lỗi: Nội dung được bảo vệ !!