Nhãn

Chondroit

Chondrodite Myanmar

Chondrodite, từ Myanmar

Chondrodite, from Myanmar video Chondrodite là chất khoáng nesocilicate với công thức (Mg, Fe) 5 (SiO4) 2 (F, OH, O) 2. Mặc dù nó là một khoáng chất khá hiếm, đó là ...
Đọc Thêm
lỗi: Nội dung được bảo vệ !!