Nhãn

Nhóm điều khiển

Nhóm điều khiển ruby ​​mặt dây chuyền, Pailin, Campuchia  

Nhóm điều khiển ruby, Pailin, Campuchia

Thủ công 925 bạc mặt dây chuyền sản xuất tại Campuchia. Ruby nhóm điều khiển từ Pailin, Campuchia
lỗi: Nội dung được bảo vệ !!