Nhãn

Quả nho

mã não nho  

Mã não nho

Mã não nho Mã não là tên thương mại, đây thực sự là chalcedony botryoidal. Botryoidal có nghĩa là các tinh thể hình cầu tròn nhỏ có ...
Đọc Thêm
lỗi: Nội dung được bảo vệ !!