Nhãn

Camanh

Camyanan Tanzania

Camyan kyanite, từ Tanzania

Tag
Camyanan, từ Tanzania video Kyanite là một khoáng chất silicat màu xanh đặc trưng, ​​thường thấy trong các đá pegmatit biến chất phức tạp nhôm và / hoặc đá trầm tích. Kyanite ...
Đọc Thêm
lỗi: Nội dung được bảo vệ !!